Hasta Bakıcılığı, Sabır ve Şefkat Öncüsüdür

İnsan sayısının her geçen arttığı günümüzde çok farklı hizmet sektörleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri de hasta bakıcılığıdır. Hasta bakıcılığı hastalıkların çeşitlenerek arttığı günümüzde sağlık sektörüne paralel gelişen bir hizmet dalı olmuştur.

Aslında bizim gibi doğu kültürlerinde yaşlılar ve hastalar ebeveynler tarafından bakılır. Onla hayatta değilse kişinin birinci dereceden akrabaları hatta komşuları bakarlar. Fakat teknoloji çağında kişilerin gerek iş hayatında gerek sosyal yaşantılarında meşguliyetleri arttığı için hastaları için hasta bakıcı tutmak zorunda kalıyorlar.

Bir hasta bakıcıda bulunması gereken en önemli özellik sabır ve şefkattir. Zira hiç tanımadığı bir insanın derdi ile ilgilenmek sevgi temelinde yapılabilecek bir uğraşıdır. Ancak sadece sabır ve sevgi ile iyi bir hastabakıcı olunamamaktadır. Geçmişte insanlar hastalarına baktırmak için tanıdık birilerini ararlardı. Ancak bu iş tecrübe ve bilgi olmadan yapılamayacak kadar hassastır. Bu sebeple hasta bakıcılarda aranması gereken bazı kriterler vardır.

Hasta bakıcı, sağlık sektöründen olmalı veya en azından hastalıklar hakkında hastasını takip edebilecek kadar bilgiye sahip olmalıdır. Belirli bir sosyokültürel seviyede olmalıdır ki bu çok önemlidir. Çünkü günümüzde hastaya bütüncül yaklaşım tercih edilmektedir. Yani sadece ilaçlarını vermekten ibaret bir hasta bakıcılığı anlayışı bulunmamaktadır. Hastanın psikolojisini, gün içindeki kişisel değişimlerini takip edebilecek donanım bu işin belkemiğini oluşturmaktadır.

Ayrıca hasta bakıcılar spontane gelişen durumlar karşısında hızlı karar verebilecek seviyede olmalılar. Bu da hasta bakıcılığın daha çok gençlerden veya orta yaşlılardan oluşan bir meslek grubu olması sonucunu doğurmuştur. Fiziksel anlamda yetersiz olan bir kişi hasta bakıcılığı yaparken zorlanabilir hatta hastasının takibini yerine getiremeyebilir. Burada hastasına baktırmak isteyen ebeveynlere de büyük bir görev düşmektedir. Kişinin hastalık durumu iyi etüt edilmeli. Hastalıkla ilgili handikaplar tespit edilmeli. Ve mutlaka profesyonel kurumlardan hasta bakıcılar bulunmalıdır.

Çağımızda sağlık kurumları, belediyeler, yardım kuruluşları hasta bakıcı yetiştirme ve eğitme işini layıkıyla yapmaktadırlar. Bilinçli bir şekilde eğitim alan hasta bakıcılar hastalara daha iyi hizmet verebilmektedirler. Bunun neticesinde hem hastalar hem de hasta yakınları daha az sorunla karşılaşmaktadırlar.