Hasta Bakıcılığı

Psikoloji denince akla gelen ilk şey şüphesiz ki insan davranışlarıdır. Psikolojinin de kabaca tabiri zaten insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı şeklindedir. Bazı insanlar yapısı gereği sinirlidir, kimisi de daha insanlara karşı daha tahammüllüdür. Davranış biçimi insandan insana değişmektedir. Aynı şekilde her insanın her işi yapamayacağı gibi. Kimi insanın psikolojisi bazı işleri yapmaya elverişli ve yeterli düzeyde değildir, hasta bakıcı olmak gibi.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan insanlar olarak; eskiden var olmayan, var olacağı dahi o zamanın insanlarının aklının ucundan geçmemiş meslekleri şu an doğal olarak çok normal karşılamaktayız. Web Tasarım ve Kodlama, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mesleklerle örneklendirebiliriz. Ancak hasta bakıcı mesleğinin tarihsel uzantısına üstünkörü göz attığımızda geçmişte, günümüzde ve gelecekte de önemli ve mühim bir yere sahip olduğunu, insanlık için olmazsa olmaz mesleklerden biri olduğunu görmekteyiz. Peki bu kadar önemi olan, sabır ve anlayış isteyen bu mesleği alelade herkes yapabilir mi? Ne gibi kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır?

Günümüzde nadir de olsa bu işi ilgili eğitimini görmemiş kişilerin de yaptığını görmekteyiz. Öncelikle bu mesleği icra edebilmek; bilgi, birikim ve deneyim gerektiren bir iştir. Bu işin ihtisasını almış olmak hem hasta açısından, hem de hasta yakını açısından önem taşımaktadır. İnsan ilişkilerinde başarılı olup insanlara değer verebilmek mesleğin olmazsa olmazlarındandır. Sabırlı ve anlayışlı olmak, hasta psikolojisinden anlamak, hastanın muhtaç olduğu tıbbi malzemeleri hakkında ön bilgiye sahip olmak buzdağının görünen bir kısmı olmakla birlikte bir de görünmeyen kısmının olduğu da su götürmez bir gerçektir. Hasta bakıcılığı hastayla ilgilenmek, hastaya yardımcı olmak olduğu kadar tıbbi cihazların temizliğinden sorumlu olmak, hasta transferleriyle ilgilenmek, hastaların tahlillerini gerekli mecralara iletmek, meslekle ilgili gelişmeleri izleyip takip etmek, sağlığına ve iş güvenliğine dikkat etmektir. Bu meslek elemanlarının bir insanın hayatıyla ve sağlığıyla sorumlu olduğu göz önüne alınırsa hasta bakıcılığı dikkat isteyen bir iştir aynı zamanda.

Hasta bakıcı evde, devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde iş imkânı bulabilmektedir. İnsanlık alemi devam ettiği müddetçe bu meslek de varlığını sürdürmeye devam edecektir.